Reply To: SPA08 Online huiswerkopdracht & presentatie

homepage Forums Superpromoter Academy SPA08 Online huiswerkopdracht & presentatie Reply To: SPA08 Online huiswerkopdracht & presentatie

Author Replies
Izaac van Kralingen # Posted on December 9, 2014 at 2:25 pm

Hierbij mijn bijdrage:

De afgelopen maand is er op mijn afdeling een stagiaire gestart. Zij gaat mij helpen om bij BSH de Net Promoter Score breder onder de aandacht te brengen. Wat mij opviel is dat zij heel enthousiast vertelt over de Tilburg Universiteit. Het spreekt voor zich dat ik dit aangreep om eens door te vragen.

Haar enthousiasme heeft te maken met het gevoel dat zij zich daar thuis voelt. “Het heeft wat”. Dit motiveert haar om goede resultaten te behalen en is trots op wat ze doet.
Haar sociale omgeving is groot. Ondanks dat niet elke vriend(in) studeert, blijft zij vertellen hoe top de school is. Zij zegt dat door haar enthousiasme enkele vriendinnen ook zijn gaan studeren. Fantastisch.! Toch is zij kritisch. Zij stelt de vraag. “Waarom moet ik me inschrijven voor tentamens. Zij weten toch dat ik hier studeer.” Ontwapenend toch….