Reply To: Definitie enthousiasme

homepage Forums Vraag & Antwoord Definitie enthousiasme Reply To: Definitie enthousiasme

Author Replies
Rijn Vogelaar # Posted on April 3, 2016 at 10:50 am

Hi Wessel,
Dank voor je vraag. Ik heb nog geen definitie kunnen vinden die volledig de lading dekt. Zelf zou ik enthousiasme als volgt willen definiëren:

“Geraakt worden door iets of iemand en hierdoor in een staat van positieve opwinding geraken. Hierbij ontstaat een behoefte om te delen en het werkt aanstekelijk op anderen.”

Maar wellicht kunnen andere deelnemers aan dit forum het nog aanscherpen?

Verschillende gevonden definities van enthousiasme in andere bronnen:

“Als je veel zin hebt in iets of met veel plezier met iets bezig bent.”
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

ijverig en met veel plezier vb: hij is een enthousiast voetballer Synoniemen: fervent verrukt geestdriftig

met vuur en geestdrift vb: Gwen is erg enthousiast over dat land Synoniemen: lyrisch opgetogen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=enthousiast

fanatiek, gemotiveerd, verwoed, bezield, geestdriftig, vurig levendig, uitgelaten
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/enthousiast

1) Begeesterd 2) Bezield 3) Bevlogen 4) Dweper 5) Fervent 6) Gedreven 7) Geestdriftig 8) Gloedvol 9) Heel blij 10) Persoonsbenaming 11) Uitbundig 12) Vurig 13) Verruktheid 14) Warm 15) Wild
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ENTHOUSIAST/1
NISB: Van betrokkenheid naar enthousiasme 
Enthousiasme blijkt een moeilijk begrip om te duiden, een wetenschappelijke definitie lijkt onvindbaar. Het van Dale woordenboek geeft aan dat onder enthousiasme ‘geestdrift’ of ‘bezieling’ kan worden verstaan. Dit lijkt te stroken met de oorspronkelijke betekenis van het woord enthousiasme dat afkomstig is van het Griekse woord Entheos wat ‘van God vervuld’ betekent (Greenson, 1962, pg 6 en Kris, 1952). Het is een gevoel dat of emotie die wordt geassocieerd met onder andere positiviteit, betrokkenheid en motivatie (Vogelaar, 2009, Stinckens, 2010 en Notermans, 2012). Omdat enthousiasme een lastig te definiëren begrip lijkt, wordt dit concept gebruikt als sensitizing concept; een concept waarvan nog geen concrete definitie wordt gebruikt op dit moment in het onderzoek, maar waarvan wel aangenomen wordt dat dit concept een belangrijke rol speelt in de setting van het onderzoek. Uit het onderzoek zal moeten blijken hoe enthousiasme kan worden geoperationaliseerd (Blumer, 1954).

Intense and eager enjoyment, interest, or approval. (Google)

: strong excitement about something : a strong feeling of active interest in something that you like or enjoy
http://www.merriam-webster.com/dictionary/enthusiasm

a feeling of energetic interest in a particular subject or activity and an eagerness to be involved in it http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enthusiasm