Reply To: Enthousiasme in het onderwijs

homepage Forums Vraag & Antwoord Enthousiasme in het onderwijs Reply To: Enthousiasme in het onderwijs

Author Replies
Henk Scholte # Posted on November 26, 2013 at 12:05 pm

Hi Mark,

Ik sluit me bij Diana aan. Veel nieuwe ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de adoptie van Social Media) worden “vertraagd” ingevoerd in het onderwijs. Zelf heb ik een aantal keer gepresenteerd op symposia in het onderwijs (waaronder MBO City) en mijn ervaring is dat men zeker wel geïnteresseerd is in het enthousiasme/Superpromoter gedachtegoed maar dat er (op het moment) urgentere zaken spelen waar de aandacht naar toe gaat. Daarnaast zien we natuurlijk een zekere vertegenwoordiging vanuit de achterban van Blauw/Rijn Vogelaar binnen de SP Community, waarin weinig onderwijsinstellingen zitten. Uiteraard zien we graag meer enthousiasme in het onderwijs en zijn dan ook blij met jouw efforts hierin!