Enthousiasme in het onderwijs

homepage Forums Vraag & Antwoord Enthousiasme in het onderwijs

Viewing 3 reply threads
Author Posts
Author Posts

Mark Hesseling

said

Samen met Blauw ben ik bezig het gedachtegoed mbt enthousiasme (we gebruiken het label ‘bevlogenheid’) te verspreiden in onderwijsland. Juist daar is een positieve impuls dringend nodig. Docenten starten meestal vanuit een grote passie voor het onderwijs/jongeren (niet voor het geld), maar zijn vaak na een jaar of vijf a tien teleurgesteld over de geboden kansen om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Effect is dat ze zich terugtrekken binnen hun klas en/of opgebrand raken. Ik heb in het vaktijdschrift Meso Magazine een pleidooi gehouden voor bevlogenheid, zie http://www.kijkopberoepsonderwijs.nl/images/stories/pdf/MESO_13192_artikel_Hesseling.pdf.

Ik ben benieuwd naar jullie mening over het volgende. Het valt me op dat aan de academy vooral mensen uit de profit-sector deelnemen, terwijl naar mijn mening het belang van enthousiasme minimaal even groot is voor de non-profitsector. Hebben jullie een verklaring voor de geringe belangstelling vanuit deze hoek? Is het toeval, heeft het met de werving te maken, met netwerkcontacten? Ben benieuwd naar jullie mening en ideeën.

November 21, 2013 at 1:24 pm

diana remmers

said

ik denk dat het ook te maken heeft met de ‘de sence of urgency’ om zaken anders aan te pakken. commerciële organisaties zijn continu op zoek naar kansen omdat dit ook gewoon nodig is. de overheid komt wat dat betreft wat langzamer in beweging.
“de enige die verandering wil is een baby met een natte luier…” misschien nog iets te comfortabel bij overheidsinstanties?

November 24, 2013 at 9:09 am

Mark Hesseling

said

Diana, dank voor je reactie. Het gaat natuurlijk om een fundamentele maar ook hele brede vraag. Ik denk inderdaad dat de incentives voor een docent heel anders liggen dan voor een gemiddelde werknemer bij een profit organisatie. Van de ene kant heeft de docent vrijwel onbeperkte autonomie, er is niemand die hem of haar vertelt hoe les te geven. Van de andere kant ontbeert de docent goede hulpbronnen: weinig tot geen feedback van collega’s en leidinggevenden, geen of geen geschikte bijscholing, weinig complimentjes. Het zijn hulpbronnen die een professional (wat een docent toch bij uitstek zou moeten zijn) absoluut nodig heeft, vandaar ook mijn stelling dat het belangrijk is om te investeren in bevlogenheid en enthousiasme. Anyway, er valt veel over dit thema te zeggen, wellicht komt het volgende week nog wel even aan de orde.

November 26, 2013 at 10:28 am

Henk Scholte

said

Hi Mark,

Ik sluit me bij Diana aan. Veel nieuwe ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de adoptie van Social Media) worden “vertraagd” ingevoerd in het onderwijs. Zelf heb ik een aantal keer gepresenteerd op symposia in het onderwijs (waaronder MBO City) en mijn ervaring is dat men zeker wel geïnteresseerd is in het enthousiasme/Superpromoter gedachtegoed maar dat er (op het moment) urgentere zaken spelen waar de aandacht naar toe gaat. Daarnaast zien we natuurlijk een zekere vertegenwoordiging vanuit de achterban van Blauw/Rijn Vogelaar binnen de SP Community, waarin weinig onderwijsinstellingen zitten. Uiteraard zien we graag meer enthousiasme in het onderwijs en zijn dan ook blij met jouw efforts hierin!

November 26, 2013 at 12:05 pm
Viewing 3 reply threads

You must be logged in to reply to this topic.

Skip to toolbar