Kort verslag congres positieve psychologie

homepage Forums Interessante Cases Kort verslag congres positieve psychologie

Viewing 0 reply threads
Author Posts
Author Posts

Rijn Vogelaar

said

De impact van positieve psychologie op marketing
Vorige week had ik het voorrecht aanwezig te zijn bij The European Conference on Positive Psychology (ECPP14) in Amsterdam. De positieve psychologie is een vrij nieuwe tak van de psychologie die zich bezigheid met het bestuderen van positieve emoties. Martin Seligman, één van de grondleggers, bestudeerde oorspronkelijk therapieën om depressie te behandelen. Veel van deze therapieën gaan op zoek naar problemen en nare gebeurtenissen in de jeugd van de patiënt. Seligman vond dat het ophalen van deze ellende weinig effectief was en mensen eigenlijk alleen maar verder in de put bracht.

Het ophalen van positieve gebeurtenissen bleek een veel effectievere therapie. Het denken aan deze ervaringen maakte de patiënt al direct meer optimistisch en ze konden een strategie ontwikkelen om deze positieve situaties meer op te zoeken. Ondertussen is de positieve psychologie 15 jaar oud en zijn er toepassingen in ze zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en zelfs in gevangenissen. Alistair Fraser van Shell presenteerde, samen met twee collega’s (een arts en een psycholoog) een wereldwijd programma gericht op weerbaarheid van medewerkers. Teams van medewerkers mochten vrijwillig deelnemen. Ze kregen allerlei oefeningen, zoals het denken aan positieve gebeurtenissen, dankbaarheid tonen en een gerichte focus op talent. De teams werden hierdoor weerbaarder (minder uitval), coöperatiever en productiever.

Er waren veel interessante presentaties, ondermeer over Flow ervaringen van muzikanten. De rol van mede-bandleden bleek een belangrijke factor. Eén bandlid dat niet lekker in z’n vel zit kan de rest uit Flow halen. Gek genoeg was de invloed van het publiek niet meegenomen.

Barbara Fredrickson gaf een boeiende presentatie en liet duidelijk zien (net als in haar boeken Positivity & Love 2.0) dat het ervaren van positieve emoties een sterke relatie heeft met gezondheid. Niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk.

Op het congres heb ik veel top wetenschappers uit de positieve psychologie gesproken en ze de vraag gesteld of er ook onderzoek is gedaan naar enthousiasme en de aanstekelijkheid ervan. Geen van de wetenschappers kon zich onderzoek over dit onderwerp voor de geest halen. De wetenschappers waren er zelf ook verbaasd over. Er ligt dus, ook in de wereld van de wetenschap, nog een wereld open. Ik heb aan de grote Mihaly Csikszentmihalyi gevraagd hoe hij de relatie tussen Flow en Enthousiasme zit. Hij ziet het in elk geval als 2 verschillende dimensies omdat iemand in Flow niet altijd enthousiasme hoeft te ervaren en andersom. Men denkt wel met enthousiasme terug aan een Flow moment. Interessante invalshoek. Het leek er overigens op dat hij ook nog niet heel diep over enthousiasme had nagedacht.

Enthousiasme is dus nog een onontgonnen gebied in de positieve psychologie. Iemand zin in een promotie-onderzoek?

Groet,
Rijn

July 10, 2014 at 7:24 am
Viewing 0 reply threads

You must be logged in to reply to this topic.

Skip to toolbar